Groeiend vertrouwen

Door de stagnerende Duitse (auto-)industrie, de Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China zag het begin van 2019 er voor beleggers allesbehalve rooskleurig uit. Totdat de centrale banken besloten om de rente te verlagen. Beleggers kregen meer duidelijkheid, het vertrouwen groeide en aandelen werden meer waard. Zo keerde het tij en werd 2019 uiteindelijk een prima beleggingsjaar. SNPS boekte rendementen oplopend tot wel 22 procent.

Wat betekent dit concreet voor de deelnemers?

Bij SNPS heeft elke deelnemer een persoonlijke pensioenrekening (ook wel pensioenpot genoemd). Hierin wordt kapitaal opgebouwd, waarmee pensioen wordt aangekocht zodra de pensioenleeftijd is bereikt. Dit individuele pensioenkapitaal groeit door de maandelijkse inleg van werknemer en werkgever, plus het rendement uit beleggingen. Door het goede beleggingsresultaat in 2019 is het pensioenkapitaal voor alle gekozen risicoprofielen (neutraal, offensief en defensief) gegroeid, maar door de impact van de coronacrisis in het eerste kwartaal van 2020 zijn deze effecten alweer tenietgedaan. Omdat SNPS een lange termijn belegger is, wordt rekening gehouden met pieken en dalen in de markt.

Robuust beleggingsbeleid

Met een verstandig en afgewogen beleggingsbeleid probeert SNPS zoveel mogelijk waarde te creëren voor de deelnemers. Om de risico’s – die nu eenmaal bij beleggen horen – te minimaliseren, is er in 2019 een Asset-Liability- Management-studie (ALM) uitgevoerd. Deze studie geeft het SNPS-bestuur inzicht in mogelijke financiële ontwikkelingen en risico’s in combinatie met het gevoerde beleggingsbeleid. Met andere woorden: in hoeverre sluiten het beleggingsbeleid en de beleggingsproducten aan op uiteenlopende economische situaties?

Uit de resultaten blijkt dat SNPS een bestendige koers vaart. Zowel in een scenario waarin de economische omstandigheden langdurig slecht zijn, als in een scenario waarin de economie opkrabbelt, is er een gerede kans dat deelnemers een verwacht pensioen opbouwen. Alleen op detailniveau kwamen er enkele verbeterpunten naar voren. Deze heeft het pensioenfonds opgepakt. Zo zijn de ‘investment beliefs’ aangescherpt en is er een beleggingscategorie ingeruild voor een andere. Hierdoor is een nóg robuuster beleggingsbeleid ontstaan.