Wij zorgen voor je pensioen

Wie zijn de mensen achter SNPS? En wat doen ze precies? Drie medewerkers aan het woord.

Martin van ‘t Zet (47), uitvoerend bestuurder SNPS. Woont in Den Haag.

Toekomstbeleid

“Pensioen is een boeiend en uitdagend werkterrein. Als pensioenjurist en compliance officer ben ik voor de twee Shell Pensioenfondsen in Nederland verantwoordelijk voor juridische zaken en bestuurlijke aangelegenheden (‘governance’). Verder houd ik me bezig met nieuwe wet- en regelgeving rondom pensioen. In mijn rol als uitvoerend bestuurder richt ik me specifiek – samen met mede-uitvoerend bestuurslid Kenan Yildirim – op de dagelijkse operationele leiding en de beleidsvoorbereiding van SNPS.”

Afwisselend werk

“Je kunt zeggen dat wij in het bestuur pensioenbeleid voorbereiden voor de toekomst. Het gaat immers over de oudedagsvoorziening van jou en mij. Maar het gaat niet alleen over financiën en beleggen. Wat dacht je van de communicatie naar onze deelnemers en het risicomanagement dat bij de dagelijkse uitvoering van een pensioenfonds komt kijken? Dat samenspel, inclusief de afstemming met vele verschillende stakeholders, maakt mijn werk elke dag weer anders en daardoor heel interessant.”

Onze uitdaging

“Heel veel mensen weten niet hoe belangrijk pensioen in hun financiële planning is, en hoeveel premie de werkgever daaraan bijdraagt. Onze taak als bestuur is dan ook om de deelnemers te interesseren voor pensioen, inzicht te geven in hun financiële positie én te begeleiden bij keuzes binnen de pensioenregeling van SNPS. Wij zijn een innovatief pensioenfonds, met vooruitstrevende communicatiemiddelen en een moderne regeling. Zo proberen we de voordelen van collectiviteit te combineren met meer individuele keuzes. Dat is ook de richting van de voorgenomen herziening van het pensioenstelsel waar de overheid en sociale partners op nationaal niveau nu aan werken. Dat wij dat al aanbieden; daar ben ik best trots op!”