Wat kost het?

SNPS wil een zo goed mogelijk pensioen realiseren en deelnemers toegankelijk informeren. De kosten die daarbij worden gemaakt, zijn de zogeheten uitvoeringskosten. Deze worden streng bewaakt door het bestuur. Hierbij ligt de focus op de kosten die voor rekening van de deelnemer zijn.
Door de samenstelling van de portefeuilles, de grotendeels passieve beleggingsstrategie, de selectie van beleggingsfondsen met een lage kostenstructuur én de mogelijkheid om gebruik te maken van aantrekkelijke inkooptarieven, kunnen de kosten voor de deelnemers relatief laag worden gehouden.

Uitvoeringskosten SNPS

De uitvoeringskosten die voor rekening van SNPS zijn, bestaan uit pensioenbeheer- en vermogensbeheerkosten. In 2019 kwamen deze kosten in totaal uit op € 2,4 miljoen. Dat is een kostendaling van € 100.000,- ten opzichte van 2018. 

Uitvoeringskosten deelnemers

De uitvoeringskosten die voor rekening van de deelnemers zijn, bestaan volledig uit vermogensbeheerkosten. Deze worden verrekend met de persoonlijke pensioenrekeningen. Voor een 40-jarige deelnemer met een gemiddeld pensioenkapitaal van € 10.000,- en het risicoprofiel neutraal waren de uitvoeringskosten in 2019 ongeveer €20,-.