Missie & Visie

Waar staat SNPS voor?

Missie

"Onze deelnemers mogelijkheden bieden voor het realiseren van persoonlijke pensioendoelen."

Visie

"In het belang van onze deelnemers de pensioenregelingen op innovatieve, transparante en competitieve wijze uitvoeren. Onze deelnemers in staat stellen geïnformeerde beslissingen te nemen over hun inkomen voor later."