Meer of minder risico: de deelnemer bepaalt

Bij SNPS hebben deelnemers een persoonlijke pensioenrekening, waarmee ze meer of minder beleggingsrisico kunnen nemen. Dit gebeurt door offensief, defensief dan wel neutraal te beleggen met de zogeheten SNPS Life Cycle-profielen. Die profielen maken duidelijk welke risico’s eraan zijn verbonden. Zo kan de deelnemer een profiel kiezen, dat past bij zijn of haar levensfase en de risicobereidheid van dat moment.

Wil je bijvoorbeeld kans maken op het hoogste rendement, en ben je bereidt het meeste risico te lopen, dan kies je voor offensief. Daarmee ga je volledig in aandelen. Neem je liever minder risico, dan kies je voor neutraal. Binnen dat profiel wordt 90 procent in aandelen geïnvesteerd en 10 procent in obligaties (minder gevoelig voor economische aardschokken). Tot slot kan gekozen worden voor een defensief profiel. Hierbij wordt 70 procent in aandelen belegd en 30 procent in obligaties, maar ook een stuk vastgezet tegen een langlopende rente.

Zie het als een snelweg, die door het landschap loopt. Zo beweegt ook het beleggingsprofiel mee met iemands levensfase. Op die snelweg – je levensloop –, heb je altijd de keuze om op de linkerbaan, middelste- of rechterbaan te rijden, al naar gelang je persoonlijke risicovoorkeur.