Wat houdt de pensioenregeling in?

SNPS is een voorloper in pensioenland. Je hebt als deelnemer bij het pensioenfonds een persoonlijke pensioenrekening. Het geld dat hierin zit, wordt belegd middels een risicoprofiel dat de deelnemer zelf heeft gekozen: neutraal, offensief of defensief. Daarnaast kunnen deelnemers in de pensioenfase kiezen voor een variabele uitkering (Collectief Variabel Pensioen, ofwel CVP). Met deze regelingen loopt SNPS vooruit op het pensioenakkoord en is het voorbereid op de nieuwe wet- en regelgeving.

  • Via de tool mijn-Flexplanner van SNPS wordt jouw pensioenuitkering direct zichtbaar.
  • In de beleggingsbalans zijn de effecten van de drie risicoprofielen visueel inzichtelijk te maken. Daarnaast krijgen deelnemers elk kwartaal een volledig overzicht van hun individuele pensioenrekening.
  • Deelnemers kunnen vanaf hun 58ste kiezen voor een variabel pensioen (CVP). In dat geval worden de gelden ook na de pensioendatum belegd in een vaste, collectieve beleggingsmix.
  • De laatste 10 jaar voor je pensionering wordt het risico ieder jaar met 10 procent afgebouwd, zodat het hele kapitaal aan het eind van de 10 jaar een minimaal risico heeft.

Lees hier meer over jouw pensioenregeling.