Prestaties

1. Rol SNPS in het Pensioenakkoord

SNPS is een voorloper in het pensioenlandschap.Zo biedt het pensioenfonds al faciliteiten, die op dit moment nog worden besproken in het Pensioenakkoord. Denk aan persoonlijke pensioenrekeningen en de keuzevrijheid om zelf een beleggingsprofiel te kiezen (waarmee deelnemers meer of minder risico kunnen nemen). Om belangrijke partijen in de Nederlandse pensioenwereld te laten zien hoe dat in de praktijk werkt, delen experts van het Shell-pensioenbureau geregeld hun ervaringen met belangstellenden.

2. Geïntegreerd risicomanagement

In 2019 heeft het Pensioenbureau van SNPS diverse crisisoefeningen uitgevoerd. Doel: scherp in beeld krijgen hoe er in zo’n crisissituatie wordt gereageerd en of het crisisplan toereikend genoeg is. Op basis van de uitkomsten heeft SNPS de bestaande procedures verder geoptimaliseerd.

3. Slimme pensioenplanner

Wat gebeurt er als je eerder met pensioen gaat? Is het mogelijk om eerst een hoger en daarna een lager pensioen te ontvangen? En kun je partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen? Veel deelnemers hebben vragen over hun pensioen. Om deze op maat te kunnen beantwoorden, lanceerde SNPS in 2019 mijn-Flexplanner. De tool is alleen toegankelijk met DigiD.

4. Optimaliseren van de technologie, IT-strategie aangescherpt

SNPS wil pensioenen makkelijker en toegankelijker maken. Om die reden heeft het pensioenfonds een aantal projecten opgezet die het gebruik van technologie optimaliseren. Denk onder meer aan een beeldbelexperiment van SNPS-klantenservice en een eerste concept voor een smartphone-app. Ook is de IT-strategie aangescherpt, waarin drempelloze en prettige interacties met deelnemers nog meer voorop zijn komen te staan.

5. Klantgerichte deelnemersbetrokkenheid

In 2019 is deelnemersonderzoek gedaan naar de communicatie van SNPS. In totaal werden 7.000 mensen aangeschreven. Dat leverde een respons op van zo’n 20 procent. De communicatie van SNPS kreeg een 7 als eindcijfer. Verder werd duidelijk dat men digitale informatie belangrijk vindt, als er maar ruimte blijft voor persoonlijk contact.

6. Accent op vier SDG’s

SNPS wil meer accent leggen op 4 van de 17 ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). Namelijk: gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie, duurzame steden en gemeenschappen en klimaatactie.

7. Risico’s en kansen, Asset Liability Management-studie (ALM)

In 2019 is de Asset Liability Management-studie (ALM) afgerond. Deze studie geeft het SNPS-bestuur inzicht in mogelijke financiële ontwikkelingen en risico’s in combinatie met het gevoerde beleggingsbeleid. De beleggingsportefeuille is hierdoor nog robuuster gemaakt.